Quy định về sử dụng bằng lái xe quốc tế

bằng lái xe quốc tế

Tôi là người Việt Nam đang định cư tại CHLB Đức. Tôi có bằng lái xe quốc tế do CHLB Đức cấp. Bằng lái xe của tôi có thuộc vào công ước về giao thông đường bộ 1968 không? Với bằng lái xe quốc tế này thì tôi có được lái xe ở Việt Nam không?

Chi tiết

Những trường hợp nào phải thi phục hồi lại giấy phép lái xe ô tô?

Phục hồi bằng lái xe

Các trường hợp nào cần phải thi phục hồi lại giấy phép lái xe ô tô?

Chi tiết