Những trường hợp nào phải thi phục hồi lại giấy phép lái xe ô tô?

Các trường hợp nào cần phải thi phục hồi lại giấy phép lái xe ô tô?

Trả lời:

Theo Điều 48 thông tư 58/2015/TT-BGTVT (Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 462012/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ của Bộ GTVT có hiệu lực từ ngày 01/03/2014). Theo đó người có giấy phép lái xe quá hạn từ 3 tháng tới dưới 01 năm kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lại phần thi lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe. Thời gian quá hạn từ 01 năm trở lên thì phải thi phục hồi lại cả phần thi lý thuyết và thực hành.

Người có giấy phép lái xe bị mất, quá thời hạn sử dụng 03 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ quản lý sát hạch. Khi tra cứu vị phạm của người lái xe trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe. Nếu không phát hiện đang bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xữ lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ người muốn cấp lại sẽ được giải quyết cấp giấy xác nhận và làm hồ sơ chuyển sang phục hồi.

Các tin khác