SẼ BỎ THU PHÍ ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE GẮN MÁY

Theo nghị định mới thì sẽ bỏ quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe gắn máy từ ngày 5/6/2016.

Chính phủ vừa ban hành nghị định 28/2016/NĐ-CP quy định sửa đổi một số điều của nghị định 56/2014 sửa đổi bổ sung nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 quy định về phí bảo trì đường bộ.

Theo nghị định mới có hiệu lực từ ngày 5/6/2016 thì xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và 3 bánh không phải đóng phí sử dụng đường bộ.

Theo nghị định cũ thì phương tiện xe mô tô hai bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự phải đóng phí bảo trì đường bộ hàng năm. Phí sử dụng đường bộ thu được đối với xe mô tô được nộp vào ngân sách địa phương để đầu tư vào giao thông nông thôn theo Chương trình xây dụng nông thôn mới và bổ sung vào quy hoạch địa phương.

Bộ GTVT cho biết, bỏ quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô, xe gắn máy sẽ ảnh hưởng một phần tới ngân sách và trực tiếp tới các địa phương. Tuy nhiên thực hiện mà không có chế tài xử lí thì rất khó thu và không đạt được hiệu quả

Các tin khác